Lidl Sverige

2019/2020. Lidl Sverige bygger nytt huvudkontor om ca 15000 kvm i Barbarbystaden. Projekt & design AB har haft förmånen att i samarbete med Lidl ta fram ett inredningskoncept som stödjer deras nya flexibla arbetssätt, från fokuserat arbete till kreativ verkstad. Ambitionen och det övergripande målet har varit att via nya designlösningar och gestaltning skapa ett kontor tydligt inspirerat av skandinavisk estetik och kvalitet, en modern och inspirerande miljö med höga hållbarhetsmål.
Kontoret är inflyttningsklart i början av 2020. Mera info inom kort!

  • dekor i gymmet

Projekt & Design AB

BesöksadressKungsholms Strand 175, 112 48 Stockholm

PostadressRingvägen 112, 116 61 Stockholm

0732-34 45 52

info@projektochdesign.se