Hållbara livsrum.

Rum & upplevelser att längta till!

Vår mission är att skapa väl gestaltade, ändamålsenliga och långsiktigt hållbara livsrum, för människa, verksamhet och miljö.

Projekt & design har målmedvetet jobbat med att bygga upp ett arbetssätt som ska bidra till mindre utsläpp. Vi har tagit fram miljöledningsverktyg och rutiner. I projekten är tydliga hållbarhetsmål och ett aktivt samarbete mellan alla inblandade parter essentiellt för att nå bästa resultat. Därför lyfter vi alltid hållbarhetsfrågan med våra kunder tidigt i projekten och definierar tillsammans vilka mål som gäller. Sen hjälper vi våra kunder att driva arbetet mot de målen genom hela projektet och kan stötta med olika tjänster för att nå bästa resultat.  

Vi tror på att utforma miljöer som främjar gemenskap och som bidrar till hälsosamma och långsiktigt hållbara livsmiljöer. Projekt & design utgår från människans och verksamhetens behov och ser till helheten, att möta människan genom en väl gestaltad miljö ger mening. 

För ekologiskt hållbart samhällsbyggande.

Några viktiga element i vår designstrategi:

  1. Inventera noggrant
  2. Design för återbruk och cirkularitet
  3. Återanvänd planlösning och strukturer där det är möjligt
  4. Energieffektivisera
  5. Använd certifierade produkter vid nyinköp
  6. Återbruk av möbler och inredning
  7. Rekonditionera och up-cycla möbler och inredning
  8. Biobaserade material och produkter
  9. Samarbeta och dela insikter och information med andra

Vi vill vara drivande i omställningen och vi vill vara en trygg helhetspartner som bygger och inreder för framtiden där målet är att skapa väl gestaltade, ändamålsenliga och långsiktigt hållbara miljöer, för både människa och natur.

Hållbarhet ur ett mänskligt perspektiv

Vi påverkas av det som sker i vår omvärld och en stark utvecklingstrend är att arkitekturen och gestaltningen just nu kretsar extra mycket kring atmosfär och det genuina.

Projekt & Design brinner för att skapa miljöer som berör, ger mening och kraft åt människor.