DigitalRoute

Som konsult till Storey Interior Design Group AB, ansvarade Projekt & Design för idé, konceptutveckling och implementering. Foto: Tove Falk-Olsson.

  • Kök och samtalsbox

  • Konferensrum

  • Kontor

  • Eget "rum" för ostört arbete

  • "Touch down" med mjuk sittning

  • Konferensrum

  • Väntyta för kunder

Projekt & Design AB

BesöksadressHornsgatan 166 7tr, 117 28 Stockholm

PostadressRingvägen 112, 116 61 Stockholm

0732-34 45 52

info@projektochdesign.se