HÅLLBARHET

Med avstamp i den senaste forskningen och genom smarta val bygger vi framtidens miljöer med hållbarhetens alla sidor i fokus. Mänsklig, ekologisk och ekonomisk. Som inredningsarkitekter har vi ett stort ansvar att leda den hållbara utvecklingen inom vår bransch snabbare framåt. Vi ser ett stort engagemang bland kunder/kollegor som längtar efter att få göra de goda valen. Vi behöver varandra. Vi behöver dig som vill vara med att påverka; Leverantör, samarbetspartner, kund och uppdragsgivare.

Genom effektiv, smart och långvarig resursanvändning, och i första hand genom hög användargrad, återbruk, reparation och rekonditionering, samt upcycling och i andra hand genom hög andel av återvunnet material bidra till lägre miljö och klimatpåverkan. Skapa attraktionskraft till er verksamhet med hållbar arkitektur och design.

Ta steget med oss.

Projekt & Design AB

BesöksadressHornsgatan 166 7tr, 117 28 Stockholm

PostadressRingvägen 112, 116 61 Stockholm

0732-34 45 52

info@projektochdesign.se