Allihoopa

Kund: Allihoopa AB, ungt start-up företag som med appen Allihoopa möjliggör för vem som helst att skapa musik. De behövde snabb inredningslösning då det uppstod en lokalmöjlighet med inflyttning på några veckor. Resultatet blev en till stor del vintage inredning med undantag av arbetsplatserna och några detaljer. Fotograf: Henrik Nero

  • Lounge

  • Mot konferensrum

  • Entré

  • Mötesplats

  • Kontor och konferensrum

  • Lounge

  • Lounge

  • Vacker trappa

  • Detaljer

Projekt & Design AB

BesöksadressHornsgatan 166 7tr, 117 28 Stockholm

PostadressRingvägen 112, 116 61 Stockholm

0732-34 45 52

info@projektochdesign.se