At your corner inredningsstudio

Vi är två inredningsföretag, Projekt & design AB och Wefurn AB, som har startat en inredningsstudio med namnet At your corner.

Rummets uppdrag är vårt uppdrag. Kanske var det därför namnet på vår gemensamma inredningsstudio blev At your corner. Attraktionskraft bygger vi med upplevelsedesign.
Begreppet upplevelsedesign har vi valt för att definiera vårt främsta uppdrag: att leverera upplevelser med hjälp av rätt design.

Som inredningsarkitekter har vi ett stort ansvar att leda den hållbara utvecklingen inom vår bransch snabbare framåt.
Vi ser ett stort engagemang bland kunder/kollegor som längtar efter att få göra de goda valen. Men det är svårt, otillgängligt och det tar tid. Därför behöver vi varandra och vi behöver dig som vill vara med att påverka. Leverantör, samarbetspartner, kund och uppdragsgivare.

Projekt & Design AB

BesöksadressKungsholms Strand 175, 112 48 Stockholm

PostadressRingvägen 112, 116 61 Stockholm

0732-34 45 52

info@projektochdesign.se