Arbetsprocess

En tydlig och transparent arbetsprocess är viktig på många sätt. Den utgör basen för planering och budget i varje projekt och gör det därefter möjligt för alla inblandade att följa arbetet steg för steg. Den är en garanti för ett systematiskt jobb och gör det enklare att justera detaljerna under arbetets gång, utan att vi för den skull förlorar överblicken. Transparens skapar också en trygghet och förutsättningar för en tät dialog med alla kunder.

Vision och målbild

Övergripande analys av varför ni vill ha en förändring och vilka utmaningarna i projektet är. Vi tar fram en gemensam målbild så att vi jobbar efter samma vision.

Analys

Vi går på djupet och analyserar er verksamhet, organisation och miljö. Hur ser era flöden och arbetssätt ut? Vad behöver era medarbetare? Hur ska kontoret eller rummen utformas? Vad står ert varumärke för och vilka historier vill ni gestalta? För privata miljöer ser processen lite annorlunda ut men principen är den samma.

Koncept

Via skisser och moadboards når vi ett övergripande koncept för projektet.

Gestaltning

Vi fördjupar oss i det strategiska arbetet med att utveckla rum som skapar rätt känslor och upplevelser! Vidareutveckling av inredningskonceptet med utformning och gestaltningsplaner i detalj samt framtagning och inköp av specifika möbler och detaljer.

Genomförande

Implementering av visionen! Processen med att implementera förändringarna kan innebära allt från en total renovering till mindre justeringar. Oavsett vilket finns vi på plats genom hela projektet för att garantera att den gemensamma visionen genomförs. Det praktiska arbetet görs av handplockade aktörer.

Nystart

Projekt & Design AB

Besöksadress Birger Jarlsgatan 34 i Stockholm

Postadress Ringvägen 112, 116 61 Stockholm

0732-34 45 52

info@projektochdesign.se