Arbetsprocess

Analys, strategi och utveckling. Tillsammans med uppdragsgivaren analyserar vi vision, behov, definierar affärsmål och utmaningar. Vi formulerar en strategi som ligger till grund för det fortsatta projektet och i olika steg driver vi projektet framåt med tydliga mål och visioner.

Förstudier

Övergripande kartläggning av era behov och varför ni vill ha en förändring samt vilka utmaningarna i projektet är. Vi tar fram en gemensam målbild så att vi jobbar efter samma vision.

Analys

Vi går på djupet och analyserar er verksamhet, organisation och miljö. Hur ser era flöden och arbetssätt ut? Vad behöver ni? Hur ska rummen utformas? Vad står ert varumärke för och vilka historier vill ni gestalta?

Utveckling

Framtagning av koncept och fördjupning i det strategiska arbetet med att utveckla rum som skapar rätt känslor och upplevelser!

Gestaltning

Utformning och gestaltningsplaner i detalj.

Genomförande

Implementering av visionen! Det praktiska arbetet görs av handplockade aktörer. Upphandling och inköp av möbler, tjänster och detaljer. Projektledning och samordning.

Nystart och uppföljning

Projekt & Design AB

BesöksadressKungsholms Strand 175, 112 48 Stockholm

PostadressRingvägen 112, 116 61 Stockholm

0732-34 45 52

info@projektochdesign.se